BANNER.jpg

Podmínky výuky

PODMÍNKY VÝUKY v KURZECH platné od 1.11.2009

 1. Školné se platí hotově proti příjmovému dokladu či bankovním převodem na číslo účtu 2800724743 / 2010 (Fio banka). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno studenta či firmy.

 2. Výuku angličtiny je nutno zaplatit tak, aby platba dorazila na účet příjemce PŘED započetím kurzu.

 3. Noví studenti, kteří do kurzu nastupují poprvé, si mohou zaplatit jednorázově dvohodinovku, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje. Další účast v kurzu je možná až po doplacení zbytku semestru.

 4. Příjmový doklad pro odečet z daní plátce bude vystaven na základě na základě došlé platby. Fakturu je možno vystavit předem.

 5. Nepřenosné je místo výuky angličtiny (učebna HURRY-ON-UP, Eltodo, budova A či učebna Dolnojirčanská 34, Praha 4 Kamýk), její doba i školné.

 6. Přihláška nabývá platnosti dnem přijetí platby.

 7. Po zaplacení je částka nevratná. Přenos školného na další pololetí je možný na základě písemné žádosti studenta do konce října/března. Nebude-li školné využito ani v dalším pololetí, propadá.

 8. Nedochází-li student do kurzu déle než měsíc, aniž by uvědomil vyučujícího, lze jej v kurzu nahradit jiným žákem.

 9. Vyučující přebírá zodpovědnost za žáky mladší 15 let pouze v době výuky anglického jazyka a v učebně.

 10. Výuka neprobíhá v době státních svátků a v týdnu mezi vánocemi a Novým rokem. (Tyto hodiny Vám však - narozdíl od některých jazykovek - nejsou ani účtovány.)


PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY platné od 1.11.2009

 1. Dospělí platí výuku vždy poslední hodninu v měsíci hotově předem na celý kalendářní měsíc následující. Je jim vystaven příjmový doklad či faktura, které je možno použít pro daňový odpočet.

 2. Výuka angličtiny dětí se platí převodem vždy zálohově na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin za pololetí a to na účet příjemce 2800724743 / 2010 (Fio banka). Na základě došlé platby je vystaven příjmový doklad. Taktéž přihláška nabývá platnosti až dnem platby, tudíž lektorku levnější výuky mohu zajistit až poté - na základě platné přihlášky. (Omlouvám se, ale kvůli rodičům, kteří s vypočtenou platbou prodlévají, nemohu v obdobích tvorby rozvrhu zbytečně blokovat kapacitu lektorky.)

 3. Platby za hodiny zrušené nepozději 24 hod před dohodnutou výukou nepropadají, ale dle přání studenta/rodičů nezletilého se vracejí či převáději do dalšího měsíce. Lze je také přesunout na pokrytí náhradní hodiny, pokud se na ni lektor se studentem dohodnou. Za řádně odhlášenou hodinu se považuje ta, jejíž zrušení Vám potvrdím smskou či emailem. Platba za hodinu zrušenou v době kratší než 24 hod před plánovanou výukou angličtiny propadá.
Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
 
 • Miniskupinky
  • Miniskupinky

   Zásadním předpokladem výuky angličtiny je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy - viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky).

   Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma).

   Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka výuky angličtiny v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.
 • Individuálky
  • Individuálky

   Individuálka je oprávněně považována za nejkvalitnější způsob studia, v případě cizího jazyka to platí dvojnásobně.

   Nehodí se sice pro každého, protože je skutečně intenzívní, proto někteří lidé preferují spíše práci ve dvojici, trojici (viz. téměř-individuálky). Někdy ji využíváme přechodně k překlenutí mezer, které dotyčný student potřebuje doplnit, aby mohl nastoupit do kurzu dané úrovně.

   Ideální je pro studenty, kteří mají specifické požadavky ať obsahové (příprava na IELTS, odjezd do zahraničí, Business English) nebo metodické (SPU).

   Nejčastěji je volena manažery, kteří jsou zvyklí na " individuální servis" :-)