BANNER.jpg

Business English

Rychlokurz Business English - základní orientace v džungli businessu

je především o slovní zásobě (přesné terminologii), částečně i o psychologii. Touto nabídkou se snažím hodit záchranné lano těm, kteří se dosud zabývali pouze angličtinou obecnou, ať už na jakékoli úrovni. Zkušenost opakovaně ukazuje, že těm, kteří mluví a přitom tvrdí, že potřebují odbornou angličtinu, chybí pouze specifická slovíčka a obraty daného oboru a jejich procvičení. Tak tedy:

Business English I. (5 dvohodinových lekcí v 5 týdnech) - je určen pro úrovně (minimálně) Elementary až Pre-Intermediate

Business English II. (7 dvouhodinových lekcí v 7 týdnech) - je vhodnější pro studenty Pre-Intermediate až Inermediate

Tyto kurzy je možno objednat samostaně či jejich obsah začlenit jako součást kurzu obecné angličtiny.


Co je náplní jednotlivých rychlokvašek?

Business English I
 1. Types of work, Departments, Managers and employees, Qualifications and training
 2. Prices and taxes, Currency, Accounts, cards and loans, Faults and guarantee
 3. Socializing, Telephoning I
 4. Emails, faxes and letters
 5. Meetings I (opinions, explanations, agreement, disagreement)

Business English II
 1. Types of organizations, The career ladder, Markets and marketing, Supplies and outsourcing, R&D
 2. Sales and costs, Profitability, Distribution (wholesalers and retailers), E-commerce
 3. Promotion, Presentations
 4. Telephoning II, Messages, Arrangenments, Faxes and emails
 5. Meetings II: Types of meeting, Chairing a meeting, Discussion techniques
 6. Across cultures
 7. Negotiations: preparing and furthering negotiations, difficulties, reaching agreement
 8. (Optional: Recruitment, Applying for a job, CV, Personal finance, Time management, Stress management)


PŘEKLAD:
Business I.
 1. Druhy práce, Organizační struktura, Vedoucí pracovníci a zaměstnanci, Kvalifikace a zaškolení
 2. Ceny a daně, Měna, Bankovní účty, kreditní karty a půjčky, Závady a záruka
 3. Společenské fráze, Telefonování I.
 4. Emaily, faxy a dopisy
 5. Jednání (vyjádření názoru, vysvětlení, souhlasu, nesouhlasu)

Business II.
 1. Různé druhy organizací, Profesní postup, Trhy a marketing, Zásoby, dodavatelé a outsourcing, Vývoj a výzkum
 2. Prodej a náklady, Zisk (výnosnost), Distribuce (velkoobchod, maloobchod, přímý prodej), Obchodování po internetu
 3. Propagace, Presentace
 4. Telefonování II., Vzkazy, Vyřízení hovoru, Faxy a emaily
 5. Jednání II., Různé druhy schůzek, Vedení jenání, Vyjednávací techniky
 6. Kulturní citlivost
 7. Vyjednávání: příprava a průběh obchodního jednání, obtížné situace, dosažení dohody)
 8. (Volitelné: Nábor pracovníků, Žádost o zaměstnání, Zpracování životopisu, Osobní finance, Časový management, Zvládání stresu)
Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
 
 • Miniskupinky
  • Miniskupinky

   Zásadním předpokladem výuky angličtiny je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy - viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky).

   Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma).

   Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka výuky angličtiny v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.
 • Individuálky
  • Individuálky

   Individuálka je oprávněně považována za nejkvalitnější způsob studia, v případě cizího jazyka to platí dvojnásobně.

   Nehodí se sice pro každého, protože je skutečně intenzívní, proto někteří lidé preferují spíše práci ve dvojici, trojici (viz. téměř-individuálky). Někdy ji využíváme přechodně k překlenutí mezer, které dotyčný student potřebuje doplnit, aby mohl nastoupit do kurzu dané úrovně.

   Ideální je pro studenty, kteří mají specifické požadavky ať obsahové (příprava na IELTS, odjezd do zahraničí, Business English) nebo metodické (SPU).

   Nejčastěji je volena manažery, kteří jsou zvyklí na " individuální servis" :-)