BANNER.jpg

Vyúka v miniskupinkách 4-5 žáků

Mám za to, že malá skupinka je daleko efektivnější než hromadná frontální výuka, kterou ještě i dnes praktikují některé renomované jazykovky.

Zásadním předpokladem je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy- viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky). Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma). Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka práce v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.

Miniskupinka je také zajímavější psychologicky: lépe a živěji simuluje skutečné situace, ve kterých je jazyk používán (dialogy, argumentace, nácvik gramatiky drilem otázka-odpověď apod.), protože odlišné povahy a různost názorů jsou dobrou živnou půdou pro spontánnost a často i emočně oživí téma a učiní tak hodinu zajímavou.

Nabízím služby v těchto oborech:

 • Beginners (echt začátečníci)
 • Elementary (falešní začátečníci)
 • Pre-Intermediate (mírně pokročilí)
 • Intermediate (středně pokročilí)
 • Upper-Intermediate (pokročilí)
 • Advanced (velmi pokročilí)
 • Business English
 • Přípravky na PET, FCE, CAE a CPE
 • Konzultace pro učitele či na jiné typy zkoušek (např. IELTS, maturitu apod.)
 • Intenzivní rychlopřípravka (2-3 setkání) na zkoušku či rozřazovací testy
 • Anglické korektury diplomových prací z některých oborů (určitě ne z biochemie ani jaderné fyziky :-)


Pokud jste v rozvrhu nenalezli skupinku odpovídající vašim konkrétním potřebám, kontaktujte mě, prosím, osobně ohledně možností individuální výuky angličtiny či otevření dalších skupinek (např. CAE, CPE, Business)

Noví studenti jsou vítáni během celého školního roku (po absolovování nulté hodiny - viz My Teaching Philosophy). Nedůveřivým zájemcům nabízím možnost zaplatit si pouze jednu dvojhodinu a přijít zmapovat terén. Teprve potom se mohou rozhodnout, zda chtějí v daném kurzu pokračovat.
Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
 
 • Miniskupinky
  • Miniskupinky

   Zásadním předpokladem výuky angličtiny je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy - viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky).

   Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma).

   Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka výuky angličtiny v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.
 • Individuálky
  • Individuálky

   Individuálka je oprávněně považována za nejkvalitnější způsob studia, v případě cizího jazyka to platí dvojnásobně.

   Nehodí se sice pro každého, protože je skutečně intenzívní, proto někteří lidé preferují spíše práci ve dvojici, trojici (viz. téměř-individuálky). Někdy ji využíváme přechodně k překlenutí mezer, které dotyčný student potřebuje doplnit, aby mohl nastoupit do kurzu dané úrovně.

   Ideální je pro studenty, kteří mají specifické požadavky ať obsahové (příprava na IELTS, odjezd do zahraničí, Business English) nebo metodické (SPU).

   Nejčastěji je volena manažery, kteří jsou zvyklí na " individuální servis" :-)