BANNER.jpg

Ceny

Ceník výuky

Miniskupinky (4-5 studentů)


 • 1 vyučovací hodina (45 min) vychází na 250,-Kč, při dvouhodinovce týdně se tedy cena za semestr pohybuje v závislosti na počtu státních svátků za dané pololetí od 8.000,-Kč (celkem 32 vyuč. hodin), přes 8.500,-Kč (celkem 34 vyuč.hod) až po 9.000,- Kč (celkem 36 vyuč. hod).
 • Platba se snižuje adekvátně podle data nástupu do kurzu.
 • Nedůveřivým zájemcům nabízím možnost zaplatit si pouze jednu dvojhodinu a přijít zmapovat terén.
 • Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny (90min). Platíte pouze skutečně odučené hodiny, nikoli hodiny odpadlé z důvodu státních svátků.
 • Stejná úroveň studentů je ověřena osobním přezkoušením před nástupem do kurzu (viz nultá hodina).

Individuálky


Cena za jednu vyučovací hodinu one to one (45 minut) je 900,- Kč. Platby probíhají měsíčně, včas odhlášené hodiny Vám nepropadají.

Téměř-individuálky


 • Cena za výuku ve dvojici (45 minut) je 450,- Kč na jednoho studenta. Pololetí (32 - 36 vyuč. hodin dle státních svátků) vychází na 12.800,- až 14.400,- Kč.
 • Cena za výuku ve trojici (45 minut) je 300,- Kč na jednoho studenta. Pololetí (32 - 36 vyuč. hodin dle státních svátků) vychází na 9.600,- až 10.800,- Kč.
 • Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny (90min).
 • Platíte pouze skutečně odučené hodiny, nikoli hodiny odpadlé z důvodu státních svátků.
 • Stejná úroveň studentů je ověřena osobním přezkoušením před nástupem do kurzu.(viz nultá hodina).

Odborné konzultace včetně anglických korektur diplomek


 • jednorázové intenzivní příprava před zkouškou, např. opravy esejí a coaching na písemnou část IELTS či Cambridge všech úrovní, nácvik speakingu ve formátu požadovaném u zkoušky apod.
 • konzultace pro začínající učitele a lektory: rozlousknutí ligvistických, metodických a gramatických oříšků, přípravy hodiny, vypracování studijního plánu, doporučení osvědčených materiálů apod.
 • Cena konzultace je 1200,-Kč za 45 min.

Dojezd po Praze


Pokud trváte na výuce na Vašem/vašem pracovišti, navýšení ceny za dojezd a čas lektora činí +150,-Kč/výukovou hodinu.

Teaching Associate Veronika Denková


bohužel/bohudík odjela studovat do zahraničí, tedy letos opět nebude k mání.

Ještě jsem nenašla profesi, která by si angličtinu nemohla dát do nákladů. :-)Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
 
 • Miniskupinky
  • Miniskupinky

   Zásadním předpokladem výuky angličtiny je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy - viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky).

   Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma).

   Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka výuky angličtiny v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.
 • Individuálky
  • Individuálky

   Individuálka je oprávněně považována za nejkvalitnější způsob studia, v případě cizího jazyka to platí dvojnásobně.

   Nehodí se sice pro každého, protože je skutečně intenzívní, proto někteří lidé preferují spíše práci ve dvojici, trojici (viz. téměř-individuálky). Někdy ji využíváme přechodně k překlenutí mezer, které dotyčný student potřebuje doplnit, aby mohl nastoupit do kurzu dané úrovně.

   Ideální je pro studenty, kteří mají specifické požadavky ať obsahové (příprava na IELTS, odjezd do zahraničí, Business English) nebo metodické (SPU).

   Nejčastěji je volena manažery, kteří jsou zvyklí na " individuální servis" :-)